Kakukktojás-szóhármasok teszt eddigi eredményei

A válaszadás idejét mérjük mindkét feladatrészben. Azt feltételeztük, hogy azok a kitöltők, akik alacsony pontszámokat adnak maguknak a képzeletük látványosságára vonatkozó kérdésekre, viszonylag lassabban fogják az alak szerint kiválogatni a kakukktojást, mint a logikus kategória szerint. Az eddigi mérések a maguknak 1-2 "látványosság-pontot" adók esetében ennek épp az ellenkezőjét bizonyítják:

A válaszok helyességében, mint az az alábbi ábrán látható, szinte semmi különbség nem mutatkozik a három csoport eredményében: